Zwroty i wymiany

  Jeżeli towar który Państwo zamówili nie spełnia Państwa oczekiwań, jest uszkodzony, rozmyślili się Państwo, bądź wystąpiła jakakolwiek inna przyczyna - macie Państwo 14 dni na wykonanie zwrotu bądź wymiany.

  Wymiana

  Jeżeli towar był tylko przymierzony i nie nosi śladów użytkowania, a na stronie mamy dostępny potrzebny rozmiar - można dokonać wymiany. Proszę złożyć zamówienie na wybrany rozmiar, jako formę płatności wybrać przelew na konto, ale nie płacić, a w uwagach do zamówienia napisać, że jest to wymiana za poprzednie zamówienie i podać jego numer. Taką samą informację wraz z adresem do wysyłki proszę dołączyć do przesyłki. Paragon proszę wrzucić do paczki, wszystko zapakować w karton / papier / reklamówkę i odesłać na adres:
  ATAF, Anna Wolak
  Zbrowskiego 118/2
  26-615 Radom
  Jak tylko otrzymamy przesyłkę, wyślemy nowy rozmiar.

  Zwrot

  W załączniku nr 1 znajduje się formularz zwrotu. Wypełniony wraz z paragonem (lub kopią faktury) oraz towarem proszę odesłać na adres:
  ATAF, Anna Wolak
  Zbrowskiego 118/2
  26-615 Radom
  Prosimy również o zabezpieczenie towaru, chociażby poprzez owinięcie w folię bądź dodatkowy karton - tak, by listy przewozowe nie były naklejane bezpośrednio na pudełko z butami. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od doręczenia przesyłki do nas.

  Załącznik 1

  Prawo odstąpienia od umowy

  Zgodnie z Art. 27 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje jedynie klientowi będącemu konsumentem. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.


  Podstawą powyższych zasad jest regulamin.

  Pouczenie o odstąpieniu od Umowy (dotyczy Klientów będących Konsumentami)

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

  Przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w Regulaminie Sklepu internetowego (w § 8 ust. 14 Regulaminu). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  Skutki odstąpienia od umowy

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.